BORANG ADUAN PEMBERIAN MAKLUMAT

PNB amat memegang kepada piawai keterbukaan, kejujuran, dan akauntabiliti. Selari dengan komitmen tersebut, PNB menjangka (atau mengalukan) kepada sesiapa yang mempunyai keprihatinan terhadap sebarang salah perilaku dalam organisasi PNB untuk tampil dan menyuarakan keperihatinan tersebut. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada lampiran Nota Penting Polisi Pemberian Maklumat Kumpulan PNB.

Kembali
Ke Atas